Vrengensundet – 1707

kr 950,00

Kategori:

Beskrivelse

Kart ; høyde 31 cm. – bredde 38,5 cm. – Drivvedramme ; høyde 31 cm. – bredde 68 cm.

Norsk bokmål: Sjøkart over havområdet mellom Nøtterøy og Tjøme fra 1707. Håndtegnet av R. Iùel i omtrentlig målestokk 1: 8500. Original kartstørrelse ca 56 x 44 cm.

Tekst på kartet: Carte af Grindholm Sund Project Hvor og paa hvad sted it Excadre kunde Leggis i Freds og Feide tider og meest til Tieniste nogen Steds i Norge Sampt med Middelmaadig omkostning at bringe og siden at holde i stand, som ieg Allerunderdanigst beder Eder Kongelige Maijestet icke i U.Naade Wilde optage om ieg denne Platz Kalder FRIDIRICHSØER eller FRIDERICHSHAFN. AA. Steder hvor Skibene, Fregatter Galleÿerne og Schierbaadene skulde ligge, og lett kunde anleggis it Hoch ia meere giöris Nöster ofuer de sma Fahrteug om Windteren for Snee og ellers for Regnvand. B. Er it sted hvor Middelmaadige Fregatter Galleÿer og andet Smaat Farteug kunde bÿggis i fald man eÿ for Fahre Skÿld wilde Bygge wed Skibene eller Hochet. C.kunde meget lett anleggis en liden Bÿe og Sted Sampt Magasin for at wære wed Werven for Folken at boe. D.E.F.G.H.I. Kand letteligen og for liden omkostning anleggis Batterier til Defence.

K.L. Ind og udgang til Søen paa bege Sider.
Dato 1707

Kilde: Kartverket (R. Iùel).